Rozmiar czcionki
A-
A+
A++
Kolory strony
ABC
ABC
Dyslexia
Ustawieniavision settings
Standardowa wersja stronystandard version
Schowaj panelclose settings

Zobowiązanie firmy "Fundacja Ukryte Marzenia" w sprawie ochrony prywatności

Wprowadzenie

Ochrona prywatności jest dla naszej firmy "Fundacja Ukryte Marzenia" (dalej „Ukryte marzenia") traktowana szczególnie, a niniejsze oświadczenie opisuje nasze podejście do kwestii prywatności. Korzystając z tej strony i podając swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na wykorzystanie tych danych przez "Ukryte marzenia" zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności. W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności, lub w przypadku chęci usunięcia Państwa danych osobowych z naszej strony internetowej i bazy klientów/kontaktów, prosimy o kontakt mailowy na adres fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Zbieranie danych

Zbieramy wyłącznie dane osobowe i informacje, dobrowolnie w tym celu podawane przez osoby odwiedzające naszą stronę www. Od osób odwiedzających naszą stronę uzyskujemy ograniczone dane, obejmujące imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy/organizacji, adres e-mail, numer telefonu lub/i faksu.

Dane osobowe są zazwyczaj zbierane w celu:

• Korzystania przez Państwo z niektórych usług na stronie internetowej

• Zapytania o dalsze informacje

• Przekazania zamówionych materiałów

Osoby odwiedzające naszą stronę mogą również wysyłać do nas wiadomość za jej pośrednictwem. Wiadomości zawierają login i adres e-mail użytkownika oraz dodatkowe informacje, na których zawarcie we wiadomości użytkownik wyraził zgodę.

Wykorzystanie danych

W przypadku przekazania nam danych osobowych, wykorzystamy je zgodnie z celem ich przekazania, określonym w momencie ich przekazania (lub gdy jest oczywisty w kontekście przekazania danych).

Przykładowe cele wykorzystania danych podane są w sekcji „Zbieranie danych” powyżej. Państwa dane, mogą zostać również wykorzystywane do kontaktu w celu przekazania informacji o działalności "Ukryte marzenia", świadczonych usługach i wydarzeniach lub innych informacji, które mogą Państwa zainteresować.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich informacji kontaktując się z nami w sposób podany poniżej w sekcji „Rezygnacja z subskrypcji”.

Na naszych stronach internetowych nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

Administrator danych

Fundacja Ukryte Marzenia (ul. Strzelecka 15 64-800 Chodzież, REGON:361270375, NIP:6070081627, KRS:0000553238) jest administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i przetwarza te dane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) z późn. zm., (oparciu o RODO)

Ujawnianie osobom trzecim

Uwzględniając wartość Państwa danych stosujemy wszelkie niezbędne środki, aby je chronić podczas ich przetwarzania.

Dane osobowe, które zostały przekazane "Ukryte marzenia", mogą być ujawniane innym firmom należącym do sieci "Ukryte marzenia", jeśli jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim osoba odwiedzająca naszą stronę podała te dane.

Państwa dane osobowe mogą również być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla "Ukryte marzenia", w tym firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów. Mogą to być kraje nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub takie, które nie posiadają przepisów zapewniających szczególną ochronę danych osobowych. Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony, odwiedzający wyraża jednoznaczną zgodę na przekazywanie tych danych w celu realizacji jego dobrowolnych zgłoszeń.

"Ukryte marzenia" może ujawnić Państwa dane osobowe organom nadzorującym przestrzeganie prawa, regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom należącym do sieci "Ukryte marzenia" ani osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Jeśli istnieje możliwość, że dane te zostaną przekazane, osoba odwiedzająca stronę zostanie najpierw poproszona o dodatkową zgodę.

Bezpieczeństwo

W naszej "Ukryte marzenia" wdrożyliśmy ogólnie przyjęte w UE standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym ich wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Dostęp do identyfikacyjnych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy FIRMA, którzy zgodzili się zachować poufność tych danych.

Dostęp do informacji

Jeśli chcą Państwo zaktualizować dane osobowe podane za pośrednictwem tej strony, prosimy zrobić to przez stronę, na której pierwotnie dokonali Państwo rejestracji lub wysłać do nas email na adres fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za bieżącą weryfikację aktualności przechowywanych danych osobowych. W miarę możliwości, gdy firma "Ukryte marzenia" zostanie powiadomiona o tym, że dane osobowe podane za pośrednictwem strony internetowej są już nieaktualne, dokona odpowiednich korekt na podstawie zaktualizowanych informacji podanych przez zweryfikowanego użytkownika za jego wyraźną prośbą.

W razie potrzeby szczegółowych informacji, które podali nam Państwo za pośrednictwem tej strony, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych informacji i mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z powyższego adresu email. Uczulamy Państwa, że niektóre procedury mogą wiązać się z nakładem finansowym. Jeśli sytuacja będzie owego wymagała, zgłaszający się o konkretne czynności zostanie o tym powiadomiony przed rozpoczęciem danych procedur.

Rezygnacja z subskrypcji

W przypadku chęci zrezygnowania z otrzymywania korespondencji lub rejestracji, użytkownik może skorzystać z instrukcji podanych na odpowiedniej stronie lub w wiadomościach przesyłanych przez nas osobom odwiedzającym naszą stronę, albo wysłać do nas email na adres fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów.

Na przykład, dane kontaktowe osób odwiedzających stronę (np. informacje wygenerowane podczas rejestracji potrzebnej do uzyskania dostępu do określonych obszarów na stronie) będą przechowywane przez okres potrzebny do pełnej realizacji zlecenia lub do momentu, w którym użytkownik zażąda od nas usunięcia tych informacji. Informacje z list mailingowych, posty w dyskusjach i wiadomości email są przechowywane wyłącznie przez okres uważany za potrzebny do realizacji zleceń użytkowników.

Pliki cookie (ciasteczka)

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Korzystanie z cookies jest obecnie standardową procedurą stosowaną przez większość portali internetowych. Jeśli jednak korzystanie z nich Państwu nie odpowiada, większość przeglądarek umożliwia swoim użytkownikom rezygnację z używania plików cookie.

W takiej sytuacji nie mogą Państwo dokonać tej rejestracji, jak również inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na naszej stronie użytkownik zawsze może usunąć plik cookie ze swojego systemu, jeśli ma takie życzenie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można niżej, lub na stronie o plikach cookies.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach naszej strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy serwisu a mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com