Rozmiar czcionki
A-
A+
A++
Kolory strony
ABC
ABC
Dyslexia
Ustawieniavision settings
Standardowa wersja stronystandard version
Schowaj panelclose settings
Kontakt

Fundacja Ukryte Marzenia

ul. Warsztatów Jazzowych 2,

64-800 Chodzież


EMAIL: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

TEL: 507 475 843

NR KONTA: 24 1750 0012 0000 0000 4089 5938

REGON:361270375 NIP:6070081627 KRS:0000553238

Polityka prywatności

Regulamin wplat FaniPay

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazuję Panu/Pani informacje dotyczące gromadzenia danych w związku z przesłaniem wiadomości.

Informuję, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja UKRYTE MARZENIA z siedzibą w Chodzieży, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież, wpisanej do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000553238, NIP: 6070081627, REGON: 361270375, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

2.Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu:

a)realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)na podstawie wyrażenia odrębnej zgody np. na korzystanie z usługi newsletter (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, pracowniczych).

b)dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.Pan/Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

5.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

7.Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8.Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest podmiotowi obsługującemu księgowość oraz partnerom świadczącym usługi techniczne.

9.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.